Brenda Lenaerts
Klinisch Psycholoog - Kinderen en Jongeren
Integratief psychotherapeut i.o.
e-mail: brenda@praktijkdenieuwemaan.be
tel: +32 456 18 82 98

Brenda Lenaerts studeerde af aan de KULeuven als klinisch psycholoog, optie kinderen en adolescenten (erkenningsnummer psychologencommissie: 922125457). Hierna startte ze haar loopbaan in de bijzondere jeugdzorg en deed ervaring op in de gehandicaptensector. Tot op heden werkt Brenda als contextbegeleidster bij Cirkant. Vanaf 2020 startte ze naast haar hoofdactiviteit in bijberoep als klinisch psycholoog. Doorheen deze jaren deed ze ervaring op via verschillende vormingen (mentaliserend coachen, suïcidepreventie, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, initiatie in systeemtheoretisch denken, signs of safety, emotieregulatietraining,…).

Verder behaalde ze in 2021 een postgraduaat psychodiagnostiek (Thomas More Antwerpen) en startte ze een postgraduaatsopleiding in de integratieve en humanistische psychotherapie (AIHP).

Zowel kinderen, jongeren als gezinssystemen kunnen bij Brenda terecht. Dit kan aan de hand van individuele, ouder- en/of gezinsgesprekken. Veiligheid, gelijkwaardigheid, transparantie en krachtgericht werken staan centraal in haar begeleidingen. 

Brenda is beschikbaar op afspraak:

Woensdag: 
12.30 - 17.00 uur 

Brenda

CONTACTGEGEVENS

Adres:

Boomgaardstraat 15
2300 Turnhout

© Copyright 2023 Praktijk De Nieuwe Maan