Sara Cassimon
Klinisch Psycholoog
e-mail: sara@praktijkdenieuwemaan.be
tel: +32 456 10 45 78

Sara Cassimon studeerde in 2020 af als klinisch psychologe aan de KU Leuven (erkenningsnummer psychologencommissie: 962127227). Tijdens haar opleiding heeft ze zich voornamelijk toegespitst op kinderen en jongeren en hiertoe startte ze in 2021 ook het postgraduaat kinder- en jeugdpsychotherapie aan de Universiteit Antwerpen. Vooraleer Sara startte als zelfstandige psychologe deed ze ervaring op als klinische psychologe bij Heder. Ze begeleidde hier kinderen en jongeren die omwille van hun beperkingen (visueel, auditief, motorisch, mentale achterstand,…) niet terecht konden in het reguliere circuit. Momenteel werkt ze naast de praktijk bij PANGG 0-18 als mobiel care begeleider voor gezinnen met complexe gezinssituaties en problematieken. Bij Sara kan je terecht voor thema’s als handicap, rouw, zelfbeeld en identiteit, faalangst en andere angstthema’s, hechtingsmoeilijkheden, emotieregulatie en relaxatie,… Sara zoekt steeds naar de beste manier om het kind/de jongere/de context te bereiken op zijn/haar niveau. Ze maakt hiervoor gebruik van verschillende begeleidingsvormen (spel, creatieve therapie, gesprek, muziek, verhaal,…). Ze legt in haar begeleidingen de nadruk op authenticiteit, onvoorwaardelijke aanvaarding en het aanspreken van de krachten en talenten van kinderen/jongeren/hun context.

Sara is beschikbaar op afspraak:

Vrijdag:               
12.30 - 20.30 uur              

Sara

CONTACTGEGEVENS

Adres:

Boomgaardstraat 15
2300 Turnhout

© Copyright 2023 Praktijk De Nieuwe Maan