Annelien Boelen 
Klinisch Psycholoog
e-mail:annelien@praktijkdenieuwemaan.be
tel: +32 478 34 75 89

Annelien Boelen studeerde in 2014 af als toegepast psycholoog. Daarnaast vervolledigde zij de masteropleiding als klinisch psycholoog in 2019 (erkenningsnummer psychologencommissie 932124795). Tijdens haar opleiding heeft zij zich voornamelijk toegespitst op volwassenen. Naast haar werk in de praktijk, werkt Annelien in het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling. Hier gaat zij aan de slag met gezinnen waarbij een vermoeden is van lichamelijk, emotioneel of seksueel geweld.

Wat Annelien erg belangrijk vindt in haar begeleidingen is authenticiteit. Zij wil graag een oprechte verbinding aangaan en een actief luisterend oor bieden. Hierbij ligt voor haar de focus op samenwerking. Om de professionaliteit te garanderen neemt Annelien op regelmatige basis deel aan workshops en intervisiemomenten. Momenteel is zij EMDR-therapeut in opleiding en kun je bij haar dus ook aan de slag rond trauma.

Annelien is beschikbaar op afspraak:

Dinsdag:
17.00u – 20.00u (oneven weken)

Donderdag:
17.00u - 20.00u

Annelien

CONTACTGEGVENS

Adres:

Patriottenstraat 90
2300 Turnhout

© Copyright 2020 Praktijk De Nieuwe Maan