Sanne Mommers

Sanne Mommers

Klinisch Psycholoog
Kinderen, jongeren en gezinnen

e-mail:
sanne@praktijkdenieuwemaan.be

tel: +32 468 06 23 98

Sanne Mommers studeerde in 2018 af als klinisch psychologe aan de Universiteit van Gent (erkenningsnummer psychologencommissie: 932121961). Tijdens haar opleiding heeft ze zich voornamelijk toegespitst op het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Naast haar werkzaamheden in de praktijk, is zij als psycholoog werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie van Antwerpen op de afdeling voor jongeren met ontwikkelingsstoornissen en psychosen. De meest voorkomende problematiek waarmee Sanne te maken krijgt is autismespectrumstoornis, maar vaak hebben de jongeren voornamelijk begeleiding nodig bij secundaire problemen zoals stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, problemen in de emotieregulatie,…

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij haar terecht voor psychologische begeleiding. Afhankelijk van de noden van het kind kan deze begeleiding bestaan uit individuele-, gezinsgesprekken of een combinatie van beide. Psycho-educatie rond verschillende thema’s (autisme, ADHD, …) is ook steeds mogelijk. Het is voor Sanne belangrijk om tijdens de begeleidingen de sterktes en kwaliteiten die er in het kind of binnen het gezin aanwezig zijn niet uit het oog te verliezen.

Sanne is beschikbaar op afspraak:

Woensdag:   18.00u - 20.00u
Vrijdag:   16.00u - 20.00u