Vera De Laet
Gezinswetenschapper
IV-therapeut
e-mail:vera@praktijkdenieuwemaan.be
tel: +32 476 21 37 02

Na een carrière switch ging Vera een droom achterna die haar op het pad van de psychotherapie bracht. Ze volgde de opleiding “Bachelor in de Gezinswetenschappen” en een aantal jaaropleidingen die specifiek gericht zijn op het coachen en begeleiden van mensen met behulp van paarden. In 2015 startte ze met de 4-jarige opleiding tot therapeute in de Interactionele Vormgeving (IV), een integratieve therapievorm. Integratieve psychotherapie bekijkt de hulpvraag van de cliënt vanuit verschillende kaders, rekening houdend met inzichten verworven binnen de verschillende therapiestromingen. De unieke persoonlijkheid van elke cliënt staat hierbij centraal evenals de relatie die tot stand komt tussen cliënt en therapeut.

Vera werkt vanuit een holistische benadering die lichaam en geest verbindt. Naast het opstarten van haar privépraktijk met de paarden in 2017, sloot ze zich begin 2018 aan bij groepspraktijk De Nieuwe Maan te Turnhout om haar vaardigheden in het begeleiden van mensen verder te kunnen uitbouwen. Binnen de groepspraktijk verdiepte Vera zich in het begeleiden van cliënten met een angstproblematiek.

Op regelmatige basis neemt Vera deel aan intervisie en supervisie. Verder volgt ze geregeld bijkomende korte en langere opleidingen om zich verder te bekwamen in bepaalde methodieken of technieken bvb de opleiding tot Voice Dialogue Falicitator (werken met verschillende subpersonen

om keuzevrijheid te creëren), een korte opleiding specifiek rond traumawerk en recent nog de opleiding Brainspotting (methodiek gericht op het verwerken van trauma).

Vera is beschikbaar op afspraak:

Maandag:
9.45 - 20.30 uur

Vera

CONTACTGEGEVENS

Adres:

Boomgaardstraat 15
2300 Turnhout

© Copyright 2023 Praktijk De Nieuwe Maan